ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศาสตราวุธ    อนสุวรรณ
ตำแหน่ง
พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางปะกอกวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)