ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วันทนีย์    ทิพานันท์
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษา-นโยบาย/แผน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางปะกอกวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)