ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มังกรทอง    แสงโสดา
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกกทอง
สังกัด
สพป.เลย เขต 1