ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นพดล    แสนบัณฑิต
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1