ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นภาพร    วิเศษดี
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพร้าว
สังกัด
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1