ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุพรทิพย์    เกษมสิน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพะโค
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1