ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พิมพ์ชนก    โอฬาระวัต
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านอ้อยวิทยาคาร
สังกัด
สพป.แพร่ เขต 1