ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วัยพจน์    ปัญญะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลเต่างอย
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1