ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วราภัสร์    แก้วเมืองพัชรกุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองหอย
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1