ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อุทัน    วงศ์ศรียา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1