ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อุเทน    ทองสวัสดิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโพนทองประชาอุทิศ
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1