ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิทยา    สัพโส
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกมะนาวทันสมัย
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2