ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นรินทร์    มังคละมี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1