ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์    ดาโอภา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท่าศาลาราษฎร์วิทยา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1