ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมนึก    จิตตภานันท์
ตำแหน่ง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ประชารัฐพัฒนศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)