ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ดวงกมล    ผันแปร
ตำแหน่ง
บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านชะอวด
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3