ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิติรักษ์    ไชยเพ็ชร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดงหนองเหียน
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1