ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธีรพล    ภูโทถ้ำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านด่านม่วงคำ
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1