ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พรศักดิ์    ฮังกาสี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโพนไผ่
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2