ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศุภชัย    เพ็งมาตร
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาวังศึกษาวิช
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)