ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อุดม    หวังหมู่กลาง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เฝ้าไร่วิทยา
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2