ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปานพันธุ์    กาญจนพันธุ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1