ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นิภาลัย    กิ่งไทรกลาง
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 3