ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย คมกฤษณ์    คนยัง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2