ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ยิ่งรักษ์    หาโกสีย์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 2