ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ดร. ศิริพร    กุลสานต์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1