ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วชิรเมษฐ์    บำรุงผดุงวิทย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1