ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สง่า    แก้วสร้อย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านก้อจัดสรร
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2