ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ขุนชิต    ละราคี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านฮ่องสิมประชาสรร
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1