ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธนบัตร    พละชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองหอยคัน
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2