ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประลอง    ไชยวี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนหนามแท่ง
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2