ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธวัชชัย    สำราญวงศ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)