ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภาณุกฤษฏิ์    พิศิษฎ์สกุลชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองเค็ม
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2