ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระ    สารักษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาทุ่งใหญ่
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1