ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชาญณรงค์    โพธิ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1