ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พิชญ์สินี    ศรีลารักษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1