ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อัคครา    ไชยยงค์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1