ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รังสฤษดิ์    อาวะบุตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาฝายวิทยา
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1