ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มานพ    สมบูรณ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยหญ้าไซ
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2