ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กรรณิกา    วิภาคะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสมสะอาด
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2