ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิมิต    ปัญญายอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอยแดน
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2