ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชัยวัฒน์    บุสดี
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เชียงคาน
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)