ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิพนธ์    ไชยเจริญ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าช้าง
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2