ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศฤง    ร่าเริง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองหว้า
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2