ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บัวสอน    จำปาศรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคำโคนสว่าง
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2