ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปฏิวัติ    บะคะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1