ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิรันดร    ปาละมา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนมูล
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2