ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระยุทธ    สิงหะหล้า
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองเจริญ
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1