ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สามารถ    สุทะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่บอน
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2