ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จุฑารัตน์    สิทธิศาสตร์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตะเฆ่ค่าย
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 3